piątek, 11 grudnia 2015

MAŁŻEŃSTWO

Nie polega na formalnym
się związaniu aktem małżeństwa...
w urzędzie czy kościele
na jakąś chwilę dla upodobania
lub też płynących z niego
dla jednej ze stron korzyści
tak fizycznych jak i psychicznych
ani też materialnych bądź cielesnych
do czasu wzajemnego się sobą znudzenia
i brutalnego traktowania w razie niepowodzeń

Małżeństwo to nie wycieczka
z której po niezadowoleniu wraca się
do wolnego stanu bytu i życia
wyłącznie z własnymi potrzebami
nie licząc się z potrzebami i uczuciami
drugiej osoby z którą się związało
małżeńskim węzłem miłości...
na dobre i złe bez względu na okoliczności
jakie w nim somatycznie zapanowały
nad którymi górą winna być odpowiedzialność

Małżeństwo to przede wszystkim
związek dusz – serc i ciał
który jednomyślnie powinien się łączyć
w jedności z sobą w obliczu Boga
który jest dawcą życia...
rodzącego się pod małżeńskim dachem
za które są oboje odpowiedzialni
gdyż dziecko nie jest rodzicielską własnością
lecz powierzonym im pod opiekę życiem
z którego Bóg ich obojga rozliczy

Toteż zanim dwoje dojrzałych ludzi
zwiąże się małżeńskim węzłem
w obliczu ludzi a szczególnie Boga
powinno się bardzo mocno zastanowić...
czy aby jest to na pewno ta osoba
z którą ma się na zawsze zjednoczyć
nie tylko ciałem z racji cielesnych pożądań
ale przede wszystkim duchem i sercem
co wymaga wiele trudu i poświecenia
na mocy wzajemnej szczerości i wierności

Małżeństwo to życia ostoja...
dla każdego członka tworzącej się rodziny
niezależnie od osoby i jej wieku
współmierna i życiodajna o każdym czasie
jeżeli zaś nie spełnia wyznaczonych norm życia
nie można mówić o małżeńskich więzach
jak tylko o haniebnym kontrakcie
nieodpowiedzialnych ludzi którzy są
zdolni do najgorszych przewinień
wobec pozostałych członków owej rodziny

Wówczas lepiej jest się rozstać
by nikogo i siebie więcej nie ranić...
jak też nie skazywać siebie i innych osób
na wiekuiste życia potępienie
którego zaiste dokona w dniu ostatnim
sam wszechpotężny Ojciec Bóg
który stworzył mężczyznę i kobietę
na mocy miłości z Nim i ze sobą nawzajem
nie dla podziału bytów i zło-wrogości
ale dla Niebios i Ziemi jedności

Małżeństwo winno mieć oblicze Boga
tak samo każdy Człowiek
którego z miłości życia stworzył...

Napisany dnia, czwartek 10 grudnia 2015 roku, godzina 15:27

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

...Słowa ~ To życiodajne perły a więc spraw, by dodały Komuś w potrzebie niezbednej do Życia energi ~ Podnosząc potrzebującego na Duchu i Sercu ❤ Dokonujesz nimi życiodajnego Cudu ~ Pamiętaj też, że dobra Karma zawsze wraca do Darczyńcy tych bezcennych i nadzwyczajnych Pereł...
...Bardzo dziękuje ~ za każdą, tu pozostawiąną Perłę Twojego Istnienia...

...Codzienność ~ Poezja i proza życia...

...Codzienność ~ Poezja i proza życia...
...Każdy jej w życiu doświadcza...

...Wcześniejsze i najnowsze publikacje...

HCH ® Autorka "Serca Głosu"

HCH ® Autorka "Serca Głosu"
Prawa Autorskie HCH ® Na stronie "Serca Głos" Publikuję wyłącznie własną twórczość, o różnorodnej tematyce z osobistych życiowych spostrzeżeń. Również, w oparciu o autentyczne i realne doświadczenia z mojego życia. Prawa Autorskie, także dotyczą pozostałych moich prywatnych stron i zdjęć w Galerii. Toteż, wszelkie ich kopiowanie i powielanie oraz publikowanie moich dzieł amatorskiej twórczości, bez mojej wiedzy, zgody i Autorstwa jest zabronione Prawami Autorskimi z art. praw: (Dz.U. 1994 nr 24 poz.83 z zm.) © Dziękuje za uwagę a także za odwiedziny i czytanie, oraz za życzliwie szczery głos Waszych Serc ❤