piątek, 19 lipca 2019

Człowiek

...Otrzymał jako Istota Ludzka
Najwięcej doskonałości w swym Żywocie
Rozum ~ Jest jego najcenniejszym Darem
Który winien mu służyć jako Przewodnik...
W ziemskim odwiecznym Istnieniu

...Gdyby nie zszedł z drogi Człowieczeństwa
Nigdy niezatraciłby nadprzyrodzonych Wartości
Niemusiałby się dziś zmagać z tyloma przeciwnościami
Których - jest sam nieudolnym twórcą...
Dletego też Ziemia ~ Ma takie a nie inne Oblicze

A zatem człowiecze zawróć ze źle obranej Drogi
Która cię wiedzie do samounicestwienia...
...Zastanów się czy warto zatracać tak bezcenne Dary
Które ~ Otrzymałeś bez jakiej o nie prośby
Dopuki masz Czas ~ Sięgnij po Rozum

A ocalisz siebie ~ potomnych i cały ziemski Żywot...
...Natura ~ Jest naszym Domem

...Codzienność ~ Poezja i proza życia...

...Codzienność ~ Poezja i proza życia...
...Każdy jej w życiu doświadcza...

...Wcześniejsze i najnowsze publikacje...

Tłumacz