niedziela, 28 lutego 2016

BEZSENS

...Nie warto mówić
dosłownie nic i do nikogo
każde słowo traci sens i znaczenie
kiedy nie spotyka się ze zrozumieniem
z powodu czego zaznaje się bólu
nieludzkiego upokorzenia
odrzucenia z racji prawdy i faktów
na publicznej arenie kłamstw
pośród ludzkiego wynaturzenia
skłonności do hipokryzji i oszustw
którymi bezmyślnie karmi się ludzki świat
mówiąc że białe jest czarne i na odwrót...

...Szaleństwo tego świata
niesie z sobą wszelkiego zła ohydę
pozbawia ludzi miejsca do życia
w prawdzie i miłości do Boga i człowieka
odbiera spokój człowieczego współistnienia
bezcześci to co prawe i sprawiedliwe
nikczemnie kala co prawdziwe i życzliwe
życiodajne dobro zamienia w zło
judząc jednego przeciwko drugiemu
brutalnie odzierając z honoru i godności
używając w tym celu największej broni
środków masowego przekazu...

...Doprowadzając ludzkość
do masowego śmiercionośnego obłędu
który stanowi najpoważniejsze zagrożenie
nie tylko dla człowieczej jednostki
ale całej wszechświatowej społeczności
a także krwawą katastrofę ziemi
którą zamieniono w jedną wielką jatkę
gdzie ginie człowiek bez względu na płeć i wiek
oraz każde żywe ziemskie stworzenie
a wszystko po to by kosztem niewinnej krwi
zaspokoić pobudki psychopatycznego zwyrodnienia
ludzi których ludźmi nazwać nie można...

Toteż z tejże racji...
już czas mowę zakończyć
kto ma oczy niechaj patrzy by widzieć
zaś kto ma uszy niech słucha by słyszeć
a kto ma rozum niech jasno myśli
by pojąc to co jest z Boga a co z człowieka
kto niesie życie a kto śmierć
co życiodajne a co śmiercionośne
czym jest prawość a czym kłamstwo i obłuda
dokąd prowadzi rozumność a dokąd bezmyślność
jakie jest oblicze godności a jakie nikczemności
każdy kto ma Bożego Ducha i serce odpowiedź zna...

...Wszelka mowa...
w obecnej dobie czasu
stała się ostatecznym bezsensem
a zatem nadszedł czas rozumnego milczenia
kontemplacji – analiz i wniosków
z własnego na ziemi istnienia i całej ludzkości
przykre jest to wszystko ale prawdziwe...

Napisany dnia, sobota 20 lutego 2016 roku, godzina 09:48

poniedziałek, 22 lutego 2016

MOJA UMIŁOWANA OJCZYZNO

Dlaczego twój naród tak cierpi
znosi od wieków niewolę...
tyle zdrajców się w niej rodzi
zadając ludowi krwawe katusze

Powołują się na wiarę w Boga
bez sumienia - czci i honoru
jedni drugich bezprawnie sądzą
skazując ich na powolną śmierć...

Nikczemnie i podstępnie
wszem i wobec rozsiewają...
bezprawie i niesprawiedliwość
bluźniąc przeciw życiu i Bogu

Kłamstwo nie schodzi z ich ust

Bóg mówi:
Miłuj bliźniego swego
tak jak siebie samego
nie czyń mu tego
czego nie chcesz
aby tobie czyniono
nie sądź i nie zabijaj
bo i ty będziesz sądzony...

Jezus Syn Boga powiedział:
Po tym wszyscy poznają
że jesteście moimi uczniami
jeśli będzie wśród was miłość”

Polsko opamiętaj się...

Napisany dnia, poniedziałek 22 lutego 2016 roku, godzina 01:17

sobota, 20 lutego 2016

ISTNIENIE

To bezcenny Boski Dar Miłości
który otrzymał każdy na ziemi człowiek
bez względu na płeć – rasę i światopogląd
niezależnie od miejsca w którym istnieje...

Nikt z wszechobecnych ludzi
nigdy i nigdzie nie został upoważniony
przez Darczyńcę wszech – życia na ziemi
do ingerowania w indywidualne istnienie...

Toteż wszystko co się na niej dokonuje
nie zawsze jest zgodne z Jego Boską Wolą
dlatego nadchodzi ostateczny czas
w którym każdy z istnienia zostanie rozliczony...

Bóg był i jest jedynym Dawcą życia
wszechpotężnym Stwórcą wszystkiego we wszystkim
również jedynym najsprawiedliwszym Sędzią
Który nie potrzebuje fałszywych światków...

Ponieważ sam jest Świadkiem wszystkich i wszystkiego
co się na ziemi od jej zarania działo i dzieje
tak więc marny człowiecze mniej się na baczności
gdyż będziesz odpowiadał za własne jak i bliźniego istnienie...

Bóg mówi
Miłuj bliźniego swego jak siebie samego
nie czyń mu tego czego nie chcesz by ci czyniono
nie sąd nigdy i nikogo bo i ty będziesz sądzony...

...Czas życia każdego z nas zdecyduje o dalszym Istnieniu

Napisany dnia, sobota 20 lutego 2016 roku, godzina 10:11

poniedziałek, 15 lutego 2016

UZALEŻNIENIE

Człowiek
jeżeli się uzależni...
od drugiego człowieka
bezpowrotnie zaprzepaści
swoje własne życie
do ostatnich życia dni
jest martwy

Pieniądze...
najbardziej kaleczą i okradają
człowieka z jego godności
z człowieczeństwa
i jego sumienia
staje się bezwartościowy
mimo ich posiadania

Ludzie
jedni drugim...
z premedytacją niosą zgubę
celowo prowadząc na manowce
skąd nie ma powrotu
nieżyciowy ziemski szeol
zabija bardzo powoli

Multimedia
uzależniają najbardziej
istniejesz nie swoim życiem
karmisz się kłamstwami z ekranu
klawiaturą kaleczysz...
swoje bezcenne uczucia
przestajesz istnieć

Międzyczasie...
realne realizuje się życiodajne
cudowne wszem życie
którego nie warto
marnować dla nikogo i niczego
więc z niego skorzystaj
dopóki masz czas...

Człowiecze

Napisany dnia 05 września 2014 roku, godzina 21:16

wtorek, 9 lutego 2016

JESTEM

Bóg
chciał bym była
jestem w mocy Jego
zawsze i wszędzie
dniem i nocą...
ufam - tylko Jemu

Choćbym szła boso
pustynią przez góry i doliny
pośród stada wilków...
wiem - że nic mi nie będzie

Gdybym nawet
pod niebem mieszkała
piła wodę i ziarna zbóż jadła
On jest - ze mną wszędzie...

Gdzie szumią drzewa
pośród kwiecia polnego
w czasie sztormu i ognistych burz
czuwa - nade mną...

Niczego się nie lękam
bo jestem z Nim
Bóg mówi
jeśli jesteś ze Mną
Ja Jestem z tobą
któż - przeciw nam...

Napisany dnia 18 sierpnia 2014 roku, godzina 10:12

niedziela, 7 lutego 2016

PANIE

Tyś moją jedyną Ostoją
Wszechmocny Panie
wiesz że bardzo się staram
ażeby dotrzymać danego Ci słowa
dochowując czystej wierności
tak jak Ty dochowujesz
w chwilach moich słabości...

Istnieniem co dnia kierujesz
słowem miłości do serca przemawiasz
nocami nad żywotem czuwasz...
pouczając obolałą duszę
jak żyć powinna
w Twoim Boskim Obliczu

Twoje każde życiodajne słowo
jak pieczęć na ramieniu
do świata ludzi niosę...
ku ich własnemu ocaleniu
albowiem wielu słuchać nie zamierza
z premedytacją za nic je mając

Za wierność Tobie
do gorejącego piekła strącili
kluczem podłości zamykając wyjście
wciąż spotykam martwych ludzi
których żywcem...
żywi zamordyści grzebią

Jednak Ty Panie
życia rękę w porę podajesz
z piekielnego niebytu
Boską mocą wyprowadzasz
dzięki Tobie serce bije...
dusza w Tobie ma się doskonale

Ufność w Ciebie doceniasz
mojego istnienia jedynym światłem
Byłeś - Jesteś - Będziesz...
nieskończenie na zawsze wszędzie
niechaj zatem rozbrzmiewa Trzykrotne
na Twoją wiekuistą Boską cześć

...Chwała Tobie Panie

Wszak w Tobie mój Zbawco
Ludzkości i moje ocalenie...
Jesteś z każdym Człowiekiem
który wierzy w Ciebie szczerze ufając
o czym mnie w czasie Sam
swoją Boską mocą przekonujesz

Amen

Napisany dnia 20 sierpnia 2014 roku, godzina 08:22

czwartek, 4 lutego 2016

LUDZKOŚCI

Opamiętaj się...

Gdyby ludzkość
drogą Boga podążała
byłby na ziemi raj
a jest piekło...

Gdyby ludzie
prawdziwie w Boga wierzyli
nie byłoby żadnych religii
byłaby żywa wiara...

Gdyby Boga miłowali
miłowaliby też swoich bliźnich
polityka byłaby zbędna
jest nienawiść...

Gdyby słowa Jego słuchali
kłamstwo nie miałoby miejsca
nigdy nie byłoby wojen
są oszustwa i nadużycia...

Gdyby prawo Boga
było w ludzkości sercu
nie zrodziłoby się bezprawie
jest przemoc i przelew krwi...

Gdyby człowiek był człowiekiem
zachowując w sercu Boga
przenigdy się by nie wynaturzył
...uzurpując Boski piedestał

Rozpowszechniając bałwochwalstwo
tym samym gardząc
Majestatem Wszechmocnego
demonem człowiek się stał...

Panie ludu swojego strzeż
w swą Boską opiekę go weź...
zachowaj od zatracenia – Amen

Napisany dnia 21 sierpnia 2014 roku, godzina 08:03

poniedziałek, 1 lutego 2016

OJCZYZNA

To niczyj prywatny folwark
nie pole do orania i nie amfiteatr
też nie dziecięca piaskownica

Narodowe społeczeństwo to nie niewolnicy
także nie teatralne marionetki ni kukiełki
również nie nierozumne małe dzieci

Przywództwo winno być odpowiedzialne
za jej honor i godność Ojczystą
za narodowość i życiodajny rozwój

Bez względu na osobowość
każdy jest bezcennym jej członem
który ma prawo do bezpiecznej egzystencji

Opamiętanie byłoby usilnie wskazane
nim zginie z map ziemskiego globu
czas historycznego rozliczenia nastaje

Ojczyzna to dom każdego z nas
w którym mamy prawo do spokojnego życia
które jest niepowtarzalnym darem Niebios

Dlatego...

Nie należy jej niszczyć i dzielić,
potrzeba opamiętania, troski i jedności
Żeby Polska była Polska”
Napisany dnia 18 października 2014 roku, godzina 21:35

...Codzienność ~ Poezja i proza życia...

...Codzienność ~ Poezja i proza życia...
...Każdy jej w życiu doświadcza...

...Wcześniejsze i najnowsze publikacje...

HCH ® Autorka "Serca Głosu"

HCH ® Autorka "Serca Głosu"
Prawa Autorskie HCH ® Na stronie "Serca Głos" Publikuję wyłącznie własną twórczość, o różnorodnej tematyce z osobistych życiowych spostrzeżeń. Również, w oparciu o autentyczne i realne doświadczenia z mojego życia. Prawa Autorskie, także dotyczą pozostałych moich prywatnych stron i zdjęć w Galerii. Toteż, wszelkie ich kopiowanie i powielanie oraz publikowanie moich dzieł amatorskiej twórczości, bez mojej wiedzy, zgody i Autorstwa jest zabronione Prawami Autorskimi z art. praw: (Dz.U. 1994 nr 24 poz.83 z zm.) © Dziękuje za uwagę a także za odwiedziny i czytanie, oraz za życzliwie szczery głos Waszych Serc ❤